Polish Circular Hotspot

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki podpisało właśnie Porozumienie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego  Rozwoju INNOWO.

Głównymi założeniami wyżej wymienionego Porozumienia jest członkostwo i współpraca w ramach Polish Cicular Hotspot, którego inicjatorem i założycielem jest INNOWO.

Misją Polish Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne.

Jesteśmy obecni na stronie Polish Circular Hotspot:   http://circularhotspot.pl/pl/organizacje-pozarzadowe