Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, z punktu widzenia współczesnej  bioekonomii. W dniu 07.10.2019 r. odbył się w Łodzi VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki EBCL 2019 – “W trosce o dobro wspólne”, zorganizowany przez Województwo Łódzkie, którego uczestnikiem oraz partnerem merytorycznym warsztatów o tematyce: “Biogospodarka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla biogospodarki” było Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło blisko 100 prelegentów oraz 700 uczestników z Polski i świata, w tym przedstawicieli władz samorządowych, ekspertów biznesu czy świata nauki, których wystąpienia zostały podzielone na 18 paneli tematycznych, odnoszących się między innymi do:

  • rozwoju bioekonomii i świadomej polityki klimatycznej,
  • zrównoważonego rolnictwa,
  • przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, między innymi w celu wsparcia tego istotnego sektora polskiej gospodarki,
  • świadomego gospodarowania odpadami i chemikaliami,
  • bioinnowacji,
  • rozwoju srebrnej gospodarki oraz medycyny przeciwstarzeniowej
  • sposobów walki ze smogiem,
  • najnowszych technologii sprzyjających ochronie środowiska.

Nadrzędną ideą łączącą wszystkie wystąpienia podczas sesji plenarnej Kongresu była troska o przyszłość Ziemi jako wspólnego domu. Podkreślono również istotne znaczenie dotacji unijnych dla realizacji większość zadań dotyczących polityki klimatycznej,  w tym biogospodarki.

Moderatorem pierwszego panelu pt.: „ Biogospodarka – od przemysłu do komercjalizacji” był Pan Tomasz Kapela, właściciel firmy Biotechnika oraz prezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki. Przedstawił prezentację pod tytułem „Projektowanie, uruchamianie, wdrożenie”, podczas której przybliżył jak wygląda realizacja projektów z zakresu biotechnologii przemysłowej – zaczynając od ich najwcześniejszej fazy rozwoju, aż do postaci gotowej, pracującej i w pełni sprawnej instalacji przemysłowej.

Wśród moderatorów dyskusji oraz prelegentów znalazła się również Pani dr. hab. inż. Danuta Ciechańska – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, która wystąpiła z odczytem pt.: “Biogospodarka wczoraj, dziś i jutro”.

Organizatorzy VII Międzynarodowego  Kongresu Biogospodarki położyli szczególny nacisk na owocny dialog pomiędzy przedstawicielami świata nauki, administracji oraz biznesu. Podkreślono również znaczenie podjęcia współpracy z uczelniami wyższymi i zachęcania młodego pokolenia do interesowania się szeroko rozumianą tematyką  ochrony środowiska.

Zaproszeni zostali uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz dzieci z łódzkiego Przedszkola nr  66. Najmłodsi uczestnicy Konferencji mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki wraz z Przedszkolem Miejskim nr 66 w Łodzi. Dzieci stworzyły niesamowite prace plastyczne z wykorzystaniem odpadów, takich jak pudełka po jajkach czy plastikowe nakrętki od butelek, ucząc się jednocześnie podstaw recyklingu. Na warsztatach mogły dowiedzieć się jak z surowców wtórnych mogą powstać nowe przedmioty użytkowe. Celem Stowarzyszenia było przekazanie dzieciom podstaw wiedzy i informacji o tym, jak należy postrzegać współczesną biogospodarkę.  Partnerem wspierającym eko warsztaty dla dzieci były firmy Grupa MASPEX,  Wadowice i REKOPOL SA

Link do wydarzenia: https://bioeconomy.lodzkie.pl/en/home-1-en/