Research and Innovation Forum: kultura innowacji, kultura jutra

W dniach 13-14 listopada 2019 r. w Warszawie miało miejsce „Research and Innovation Forum: kultura innowacji, kultura jutra”. Podczas konferencji poruszano temat innowacji jako nieodzownego elementu rozwoju przedsiębiorstw. W wydarzeniu brali udział eksperci z działów R&D i Innowacji, m.in. z firm takich jak: Budimex, Ikea Retail, Fortum, Santander, Cognifide, Maspex.

Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, Pani dr hab. Danuta Ciechańska była podczas Forum moderatorem panelu dyskusyjnego „Nauka, biznes, stowarzyszenia partnerstwem  dla rozwoju Twoich innowacji” z udziałem przedstawicieli firmy MASPEX Wadowice, Simens i EIT FOOD.