W Grudniu 2019 roku Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki pozyskało trzech nowych partnerów :

firma BIOTECHNIKA Tomasz Kapela Sp., Łódź

Więcej informacji pod adresem : https://www.biotechnika.net/

 

 ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp., Łowicz

Więcej informacji pod adresem : http://www.agrosnova.pl/

Międzynarodowe Centrum Badań  Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM)
– Międzynarodowa Agenda Badawcza, Politechnika Łódzka, Łódź.


 

Więcej informacji pod adresem : https://icri-biom.p.lodz.pl/

Żywimy nadzieję na owocną współprace z naszymi partnerami.