Zaproszenie na Forum Biznesu Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020

Mam przyjemność poinformować, że Województwo Łódzkie organizuje wydarzenie gospodarcze łączące ekologię, tradycyjne rolnictwo i przetwórstwo oraz budownictwo pasywne.
29 października br. po raz pierwszy odbędzie się Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020. W tym roku wyjątkowo – w formie on-line.

Wydarzenie kierujemy do mieszkańców województwa łódzkiego, przedstawicieli środowisk biznesowych (w szczególności przedsiębiorców z sektora MŚP), a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego, klastrów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, izb przemysłowo-handlowych i gospodarczych, pracowników uczelni wyższych, doktorantów, studentów i uczniów szkół średnich.

Chcemy, aby poruszone na Forum tematy były impulsem, który pobudzi dyskusję o aktualnej sytuacji oraz perspektywach rozwojowych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym.

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi wiele dziedzin, a także wystąpienia ekspertów. Ponadto Forum będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami oraz wirtualnymi stoiskami.

Mam nadzieję, że udział w Forum zaowocuje wymianą doświadczeń i wiedzy, ale także pozwoli nawiązać nowe kontakty.

 

Więcej informacji na stronie https://forumbiznesu.lodzkie.pl/ gdzie można się zarejestrować. Tutaj też będą się odbywać transmisje.

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu!

W Grudniu 2019 roku Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki pozyskało trzech nowych partnerów :

firma BIOTECHNIKA Tomasz Kapela Sp., Łódź

Więcej informacji pod adresem : https://www.biotechnika.net/

 

 ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp., Łowicz

Więcej informacji pod adresem : http://www.agrosnova.pl/

Międzynarodowe Centrum Badań  Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM)
– Międzynarodowa Agenda Badawcza, Politechnika Łódzka, Łódź.


 

Więcej informacji pod adresem : https://icri-biom.p.lodz.pl/

Żywimy nadzieję na owocną współprace z naszymi partnerami.

Targi Zero Waste 2019

W dniach 23-24 listopada 2019 r. w Warszawie odbyły się Targi Zero Waste. Impreza miała na celu rozpowszechnianie, informowanie oraz promocja ograniczonej konsumpcji prowadzącej do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów. W ramach targów przygotowano wiele stoisk, na których wystawiane były produkty takie jak m.in. ekologiczne kosmetyki, słomki i sztućce wielorazowego użytku czy bio-opakowania.

Elementem wydarzenia był również panel dyskusyjny oraz wykłady. Jednym z wykładowców była wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, Pani dr hab. Danuta Ciechańska. Przedstawiła prezentację pod tytułem „Biogospodarka cyrkularna i biotworzywa”, podczas której przybliżyła w jaki sposób biogospodarka może być powiązana z ideologią zero waste oraz wyjaśniła jakie działania są podejmowane w zakresie biogospodarki aby zapobiec marnowaniu surowców naturalnych.

Link do strony wydarzenia: http://targi-zerowaste.pl/

Research and Innovation Forum: kultura innowacji, kultura jutra

W dniach 13-14 listopada 2019 r. w Warszawie miało miejsce „Research and Innovation Forum: kultura innowacji, kultura jutra”. Podczas konferencji poruszano temat innowacji jako nieodzownego elementu rozwoju przedsiębiorstw. W wydarzeniu brali udział eksperci z działów R&D i Innowacji, m.in. z firm takich jak: Budimex, Ikea Retail, Fortum, Santander, Cognifide, Maspex.

Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, Pani dr hab. Danuta Ciechańska była podczas Forum moderatorem panelu dyskusyjnego „Nauka, biznes, stowarzyszenia partnerstwem  dla rozwoju Twoich innowacji” z udziałem przedstawicieli firmy MASPEX Wadowice, Simens i EIT FOOD.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, z punktu widzenia współczesnej  bioekonomii. W dniu 07.10.2019 r. odbył się w Łodzi VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki EBCL 2019 – “W trosce o dobro wspólne”, zorganizowany przez Województwo Łódzkie, którego uczestnikiem oraz partnerem merytorycznym warsztatów o tematyce: “Biogospodarka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla biogospodarki” było Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło blisko 100 prelegentów oraz 700 uczestników z Polski i świata, w tym przedstawicieli władz samorządowych, ekspertów biznesu czy świata nauki, których wystąpienia zostały podzielone na 18 paneli tematycznych, odnoszących się między innymi do:

  • rozwoju bioekonomii i świadomej polityki klimatycznej,
  • zrównoważonego rolnictwa,
  • przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, między innymi w celu wsparcia tego istotnego sektora polskiej gospodarki,
  • świadomego gospodarowania odpadami i chemikaliami,
  • bioinnowacji,
  • rozwoju srebrnej gospodarki oraz medycyny przeciwstarzeniowej
  • sposobów walki ze smogiem,
  • najnowszych technologii sprzyjających ochronie środowiska.

Nadrzędną ideą łączącą wszystkie wystąpienia podczas sesji plenarnej Kongresu była troska o przyszłość Ziemi jako wspólnego domu. Podkreślono również istotne znaczenie dotacji unijnych dla realizacji większość zadań dotyczących polityki klimatycznej,  w tym biogospodarki.

Moderatorem pierwszego panelu pt.: „ Biogospodarka – od przemysłu do komercjalizacji” był Pan Tomasz Kapela, właściciel firmy Biotechnika oraz prezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki. Przedstawił prezentację pod tytułem „Projektowanie, uruchamianie, wdrożenie”, podczas której przybliżył jak wygląda realizacja projektów z zakresu biotechnologii przemysłowej – zaczynając od ich najwcześniejszej fazy rozwoju, aż do postaci gotowej, pracującej i w pełni sprawnej instalacji przemysłowej.

Wśród moderatorów dyskusji oraz prelegentów znalazła się również Pani dr. hab. inż. Danuta Ciechańska – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, która wystąpiła z odczytem pt.: “Biogospodarka wczoraj, dziś i jutro”.

Organizatorzy VII Międzynarodowego  Kongresu Biogospodarki położyli szczególny nacisk na owocny dialog pomiędzy przedstawicielami świata nauki, administracji oraz biznesu. Podkreślono również znaczenie podjęcia współpracy z uczelniami wyższymi i zachęcania młodego pokolenia do interesowania się szeroko rozumianą tematyką  ochrony środowiska.

Zaproszeni zostali uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz dzieci z łódzkiego Przedszkola nr  66. Najmłodsi uczestnicy Konferencji mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki wraz z Przedszkolem Miejskim nr 66 w Łodzi. Dzieci stworzyły niesamowite prace plastyczne z wykorzystaniem odpadów, takich jak pudełka po jajkach czy plastikowe nakrętki od butelek, ucząc się jednocześnie podstaw recyklingu. Na warsztatach mogły dowiedzieć się jak z surowców wtórnych mogą powstać nowe przedmioty użytkowe. Celem Stowarzyszenia było przekazanie dzieciom podstaw wiedzy i informacji o tym, jak należy postrzegać współczesną biogospodarkę.  Partnerem wspierającym eko warsztaty dla dzieci były firmy Grupa MASPEX,  Wadowice i REKOPOL SA

Link do wydarzenia: https://bioeconomy.lodzkie.pl/en/home-1-en/

Konferencja GOSPOSTRATEG – otoGOZ

23 września 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja otwierająca projekt „GOSPOSTRATEG – otoGOZ”. Jej tematem przewodnim była aktualizacja dotychczasowych wskaźników mierzących rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz jej wpływu na wzrost społeczno-ekonomiczny, a także opracowywanie nowych rozwiązań pomiarowych.

Za główny cel konferencji obrano prezentację dotychczas podjętych działań, aby stworzyć system wskaźników pomiarowych transformacji w kierunku GOZ w Polsce, jak również dyskusja z uczestnikami ze świata nauki, biznesu oraz administracji na tematy związane z GOZ.

W gronie prelegentów  znalazła się wiceprezes Stowarzyszenia, Pani dr hab. Danuta Ciechańska, która przedstawiła prezentację pt.: „Biogospodarka i jej rola w rozwoju GOZ w Polsce”. Wystąpienie przybliżało ideę i główne założenia stanu biogospodarki  w kraju i jej kierunków rozwoju. Zostały również wyszczególnione zależności pomiędzy gospodarką obiegu zamkniętego a biogospodarką oraz przedstawione szanse jakie daje biogospodarka w perspektywie rozwoju mikro-, mezo- i makroekonomicznego. Wspomniano też o interdyscyplinarności tej dziedziny, która stwarza możliwość bliskiej współpracy różnych obszarów w oparciu o KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje).

Na koniec przedstawiony został potencjał biogospodarki w Polsce, podkreślając jednocześnie rolę Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki w integracji środowiska naukowego i gospodarczego w dążeniu do stworzenia ekosystemu innowacji opartego o innowacje, edukację, rozwój przedsiębiorczości oraz komunikację społeczną.

Polish Circular Hotspot

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki podpisało właśnie Porozumienie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego  Rozwoju INNOWO.

Głównymi założeniami wyżej wymienionego Porozumienia jest członkostwo i współpraca w ramach Polish Cicular Hotspot, którego inicjatorem i założycielem jest INNOWO.

Misją Polish Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne.

Jesteśmy obecni na stronie Polish Circular Hotspot:   http://circularhotspot.pl/pl/organizacje-pozarzadowe