W Grudniu 2020 roku Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki pozyskało dwóch nowych partnerów:

Politechnika Łódzka

Więcej informacji pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl

Sieć Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


Więcej informacji pod adresem : http://www.ibwch.lodz.pl/

Żywimy nadzieję na owocną współprace z naszymi partnerami.