Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny prof. dr hab. inż., dr h.c., prof. zw. Instytut Inżynierii Materiałowej

Andrzej BŁĘDZKI

Studia na Politechnice Łódzkiej, kontynuacja na Uniwersytecie Halle-Merseburg, tam w 1971r. doktorat. Od 1971r. adiunkt na Politechnice Szczecińskiej w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych. Naukowe staże: stypendium DAAD i Fundacji Humboldta, TH Darmstadt, CRNS, Mulhouse we Francji. Po obronie pracy habilitacyjnej w 1987 r. na Politechnice Szczecińskiej udział w konkursie: mianowany w 1988 roku w RFN profesorem w zakresie nauk technicznych na Uniwersytecie w Kassel i nadal pracownik Politechniki Szczecińskiej; w 1993 roku tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP. Po wygraniu kolejnego konkursu powołanie w 1994 roku na stanowisko kierownika pierwszej w Niemczech Katedry Inżynierii Tworzyw Sztucznych i Recyklingu utworzonej z inicjatywy fundacji przemysłowej, z udziałem trzydziestu przedsiębiorstw. Przez szereg lat Dziekan Wydziału Budowy Maszyn na Uniwersytecie w Kassel, jednocześnie członek różnych gremiów uniwersyteckich. Badania naukowe w ramach różnych projektów europejskich i fundacji niemieckich oraz w bezpośredniej współpracy z firmami. Wieloletni członek Kuratorium sieci Instytutów Fraunhofera. Nadal intensywna współpraca z Politechniką Szczecińską (11 projektów). Od 2010 intensywna współpraca z firmami oraz różnymi polskimi instytutami w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Tematyka badawcza:

różne zagadnienia inżynierii materiałów polimerowych, wzmacnianie włóknami naturalnymi, szklanymi i węglowymi, mikropiany, dynamiczne właściwości wielofazowych materiałów polimerowych, wpływ warstwy granicznej i defektów struktury, starzenie się oraz korozja tworzyw sztucznych, utylizacja technicznych tworzyw sztucznych. Opracowanie nowych materiałów konstrukcyjnych na bazie surowców odnawianych należy do głównych kierunków badań plasując zespół w światowej czołówce.

Współpraca międzynarodowa:

koordynacja szeregu projektów europejskich, bezpośrednia kooperacja z uczelniami i koncernami azjatyckimi (Japonia, Chiny, Indie), ekspert różnych gremiów międzynarodowych, fundacji, rad programowych itd., visiting professor – różne uniwersytety w Ameryce, Azji i Australii. Doctor h.c. Politechniki Ryskiej (2004);

Dorobek naukowy:

publikacje naukowe – 380, pełnotekstowe materiały konferencyjne 150, referaty (konferencje i zaproszenia - wraz z pracownikami) ~330, cytaty własnych publikacji (wg Web of Science) 14876, h-index 46, książki 15, obszerne rozdziały w 4 monografiach, patenty 35. Przynależy do 1% wiodących naukowców na świecie w dyscyplinie inżynieria materiałowa w roku 2022 i 2023 wg rankingu Research.com.

Udział w krajowych organizacjach naukowych:

Komitet Nauki o Materiałach PAN, Rada Naukowa Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, Polskie Forum Naukowe w Niemczech (współzałożyciel od 2002 i prezes do 2012) przy Instytucie PAN w Berlinie, CBMiM PAN, Łódź (członek Rady Naukowej 2010-2020), Przewodniczący Sekcji Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (od 2020).
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności