prof. dr hab. inż.

Artur BARTKOWIAK

Profesor zwyczajny Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO), Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; specjalność: technologia chemiczna, specjalizacja: technologia biopolimerów i opakowań, > 30 lat doświadczenia w zakresie badań dot. polimerowych i celulozowych materiałów opakowaniowych oraz wykorzystania metod mikrokapsułkowania/ otoczkowania w różnych zastosowaniach przemysłowych; >3 lat pracy zagranicą (m.in. Uniwersytet Technologiczny w Lozannie, EPFL, Szwajcaria);
  • Dyrektor CBIMO ZUT, odpowiedzialny za działalność CBIMO w oparciu o fundusze pochodzące z projektów zewnętrznych i prac zleconych realizowanych z partnerami gospodarczymi (w jednostce pracuje ok. 20 osób finansowanych ze środków zewnętrznych);
  • w latach 2008-2023 kierownik/koordynator projektów inwestycyjnych i naukowo-badawczych POIG 2007-2013, POIR 2014-2020, CORNET o łącznej wartości >35 mln PLN, kierownik/główny wykonawca >35 projektów badawczo-rozwojowych i naukowych (krajowych i międzynarodowych) w zakresie materiałów opakowaniowych oraz procesów tworzenia mikro-/nano- nośników dla przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, farmaceutycznego, biotechnologicznego i medycznego;
  • współpraca z ponad 90 partnerami gospodarczymi (badania zlecone, bony na innowacje, opinie i audyty technologiczne, prace wdrożeniowe);
  • wypromował 13 doktorantów / obecnie opiekun 3 prac doktorskich, • dorobek naukowy wg. SCI: 135 oryginalnych prac twórczych w tym 29 patentów, które łącznie były cytowane 1607 razy (indeks h=23); ORCID 0000-0002-6583-946X;
  • reprezentant ZUT i woj. zachodniopomorskiego w grupie Krajowe Inteligentne Specjalizacji KIS 3 – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH);
  • jeden z pomysłodawców i współorganizator stowarzyszenia Natureef www.natureef.pl skupiającego producentów materiałów i opakowań prowadzących aktywną działalność w obszarze B+R związanego z biogospodarką oraz członek zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki www.klasterbio.pl.
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności