Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL

Jolanta OKOŃSKA-KUBICA

Ekspert z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i ekoproduktów, realizacji zrównoważonych projektów, raportowania ESG. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, gospodarki odpadowej i recyklingu, opakowaniowej i odzieżowej i innych.   

Wiceprezes Fundacji ECOLOOP (Ecoloop)  Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej (Komitety KIG – Krajowa Izba Gospodarcza) Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym (KIS 7 | Gospodarka o obiegu zamkniętym – SMART

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności