Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex

MARTA KUTYNA-BAKALARSKA

Marta Kutyna-Bakalarska - Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex, jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych; wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Członkini Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „GOZ” (MRPiT); posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji kapitałowych, koordynacji i realizacji projektów badawczych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-badawczych; aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, także w oparciu o współpracę ze start-upami, klastrami, sektorem nauki i administracji.
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności