Profesor chemii

Mirosław MILLER

Profesor chemii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Koordynator Programów B+R w Centrum Badawczo – Rozwojowym, autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych > 1700 razy, indeks Hirscha - 19. Adiunkt i Profesor na Politechnice Wrocławskiej (1976 – 2012), Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN (2012-2016), Profesor, ekspert ds. ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki Warszawa (2006-2008). Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-1987) oraz stypendysta Fundacji Welcha na Uniwersytecie Texas A&M (1993). Jest autorem przełomowej publikacji wyjaśniającej procesy korozji ogniw paliwowych SOFC (publikacja w Journal of the Electrochemical Society cytowana ponad 700 razy). Jako współzałożyciel i pierwszy Prezes Zarządu (2008 – 2012) Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (obecnie Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT, Sieć Łukasiewicza), zarządzał pakietem projektów EIT+ o wartości ponad 700 mln zł.

Współinicjator Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz współzałożyciel i mentor licznych spółek technologicznych startup. Współzałożyciel i Chief Scientific Officer giełdowej spółki hiPower Energy (technologie wodorowe, e-paliwa). Jako Kierownik Projektu w spółce Polskie Domy Drewniane opracował koncepcję miksu OZE oraz Living Lab w obszarze zrównoważonego budownictwa dla osiedla o zerowym śladzie węglowym w Środzie Śląskiej.

Posiada szeroki profil zawodowy, w tym: nanotechnologie, inżynieria materiałowa, technologie wodorowe, biogospodarka, żywność wysokiej jakości. Od 20 lat zajmuje się też współpracą nauki z gospodarką, zarządzaniem wiedzą, transferem i komercjalizacją rezultatów badań naukowych, ekosystemami innowacji, innowacjami społecznymi oraz strategią inteligentnej specjalizacji. Jest m.in. wydawcą książki „Innowacje społeczne” (Key Text, Warszawa, 2020). Jest również ekspertem Komisji Europejskiej ds. Inteligentnych Specjalizacji, programu Horyzont 2020, Circular Bio-based Europe JU oraz członkiem Europejskiej Platformy Just Transition (Sprawiedliwej Transformacji), jako ekspert grupy roboczej „chemia”. Był współinicjatorem przystąpienia UPWr do CBE JU jako Associate Member w 2020 roku.

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności