Profesor nauk technicznych.

Stanisław BIELECKI

Profesor nauk technicznych. Jego specjalności naukowe to biotechnologia molekularna i przemysłowa, molekularna inżynieria enzymów i biosystemów, biokataliza stosowana, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i polisacharydów, molekularne i techniczne aspekty biosyntezy bakteryjnej nanocelulozy(wdrożenie technologii do przemysłu), biomateriały, biogospodarka. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, w tym 56 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Twórca łódzkiej szkoły biotechnologii przemysłowej. Współtwórca Inernational Center for Resaerch on Innovative Biobased Materials (ICRIBioM), International Research Agenda.
Wykładowca i profesor wizytujący w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji, USA, Chinach. Koordynator działań na rzecz rozwoju biotechnologii przemysłowej i biogospodarki zarówno w kraju jak i poza jej granicami. Przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (2003-2008), przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, Oddział Łódź. Członek Rad Naukowych: Centrum Badań Makro i Mikromolekularnych PAN, Instytutu Biologii Medycznej PAN, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Akademii Inżynierskiej, Członek Advisory Group w 7PR UE. Współtwórca i członek Polskiej Federacji Biotechnologii (PFB), inicjator i koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii, inicjator i koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki będącej początkiem Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki w którym jest członkiem zarządu
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności