Właściciel, Biotechnolog

Tomasz KAPELA

Wykwalifikowany inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, absolwent Politechniki Łódzkiej, uczestnik wielu szkoleń i projektów na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie. W 2007 r. założył firmę BIOTECHNIKA, która obecnie jest europejskim liderem rynku biotechnologii przemysłowej, a jej działalność skupia się głównie na branżach: produkcja etanolu, projektowanie i budowa biogazowni rolniczych, przemysłowych i oczyszczalni ścieków, przetwórstwo bioodpadów. Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki.

Najważniejsze osiągnięcia/publikacje

  • Autor projektu technologii dla biorafinerii uruchomionej w 2020 r. w Grand Forks w Stanach Zjednoczonych (produkcja bioetanolu z odpadów po burakach i ziemniakach) – największy w Polsce transfer biotechnologii do USA
  • Projektant i doradca technologiczny dla liderów polskiej gospodarki, m.in. OLREN Południe SA, STOCK Polska Sp. z o.o., Grupa Produkcyjna AWW Sp. z o.o.
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności